Sohbet ve Makaleler

Veda Haccında Nazil Olan Ayet

Rabbimiz şöyle buyuruyor “Bugün sizin için dininizi tamamladım. Nimetimide sizin üzerinize tamamladım. Din olarak İslam’dan razı oldum.”

Efendimiz bu ayeti celileyi okuyunca Ashabdan bazıları “Ya Rasulallah dinimiz tamamlandı. Bundan sonra cihadda bitti mi?” diye sordular. Efendimiz (S.A.V.) “Cihad kıyamete kadar bakidir” buyurdular.

İslam büyükleri üç özellik vardır, bunlar bir mü’minde bulunmazsa imanın gerçek tadını bulamaz.

1- İslam nimetinin kıymetini bilmemek.

2- İslam nimetin elden çıkmasından üzülmemek.

3- yapılan kötülüklerden zevk almak.

Bu mü’minBeytullah’ın içine girerek namaz kılsa imanın gerçek tadını bulamaz. Bir müminde cihad ruhu yoksa başka bir hal üzere ölür. Sahabe-i Kiram’ınbirçoğucihad için başka ülkelerde ölmüşlerdir. Allah’ım onlardan razı olsun. En bariz örneği Ebu Eyyûb el-Ensarîhazretleridir.

Saff Suresinde Rabbimiz “Ey Mü’minler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi? Allah (C.C.) ve Resulüne inanır mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” Şu halde Cenabı Hakk İslam ve Kur’an uğrunda yerine göre mal ve can vermemizi istiyor. Mal veremeyen can hiç veremez. Ama İslam düşmanları 1500 seneden beri hâkimiyetini sürdüren dinimiz İslam’ı ve 1500 seneden beri tek bir harekesine dokunulamayan Kur’an düşmanları bu büyük değerlerimizi yıkmak için malda veriyor canda veriyor.

Tevbe Suresinde “Allah (C.C.) müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır” buyuruyor. Daha nice böyle Ayeti celileler vardır. Bu dini Kur’an-ı Kerim’i biz mü’minlere emanet etti yüce Rabbimiz. Bu bir imtihanı ilahidir. Mevla’m kazana bilmeyi bizlere nasip eylesin.Âmin.  Bir başka Ayeti Celile’de “Allah yolunda infak ederseniz yeni verirseniz size bire yediyüz ve daha fazlasını vereceğim” diye vaat ediyor Yüce Rabbimiz. Şahsen ben bu ayetler karşısında kendimi kaybediyorum. Biz ne yapabiliyoruz ki?

Bunu riya için söylemiyorum. Şahsım için kimseden bir beklentim yoktur. Ne nam ne şöhret istemiyorum. Akyazı’daki hizmetlerimizi biliyorsunuz. Sizlerin sayesinde Rabbim yardım eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eylesin. Geçmişlerine rahmet eylesin. Kendilerine helalinden bol rızık ihsan eylesin. Evlatlarına ve zürriyetlerinealim  abid ve hafizülKur’an olmalarını nasip eylesin. ÂminÂminÂmin…

Bin küsur metre kare üzerindeki Kur’an kursumuz cevap veremiyor ek bina yapıyoruz. Akyazı’da tam teşekküllü bir kız Kur’an kursu yoktur. Onunda yapımına çalışıyoruz. Üçüncü katın betonunu atmaya çalışıyoruz. Alt kat 4-6 yaş kız Kur’an Kursu olacak inşallah. Erkek çocuklar için 4-6 yaş kursumuz var. Fakat istenilen şekilde değildir. Bunun içinde 4-6 yaş erkek çocukları için bir Kur’an Kursuna ihtiyacımız vardır. Arsasını kursumuzun yakınında bulduk 130000 TL arsaya isteniliyor. Onun için muhterem kardeşlerim sizleri cihada davet ediyorum. Buyurun cihada. Bu hizmetler sizin için sadaka-i cariye ve ahiret sermayesi olacak inşallah.

Nice kardeşlerimiz son model arabalar, tam konforlu apartmanlar yapabiliyor. Cenab-ı Hakk huzurlu geçimler nasip eylesin. Fakat bizden Cenab-ı Hakk’ın istediğini zikrettik. Bu davada mal ve can istiyor. Az veren candan çok veren maldan. Bu hizmetler parasızlık yüzünden şuanda burmak üzeredir.

Yardımlarınızı bekler selam ve dualarımı sizlere sunarım.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu