Sohbet ve Makaleler

Mevlid-i Nebevi

Muhterem okuyucularım; Alemlerin efendisi h.z Muhammed Mustafa s.a.v dünyaya teşrif buyurdukları mevlit kandilinizi tebrik eder, dünyada onun nurlu yolundan yürümemizi, aile efradımızla ahiret de şefaatine nail olmamızı cenabı haktan niyaz ederim.

Peygamberimizin s.a.v geleceğine dair hakiki İncil de ayetler vardı, sonradan papazlar bu ayetleri kaldırdılar. Bunu Kuran’ı kerim haber veriyor, ‘saf’ suresi ayet/6 Ey Habibim hatırla ki Meryem, oğlu İsa, ey İsrail oğulları ben size Allahın c.c elçisiyim, benden önce gelen Tevrat-ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o kendilerine açık deliller getirince bu apaçık bir büyüdür dediler, buyuruyor rabbimiz.

İnsanlığın, vahşet ve cehalet içerisinde inim, inim inlediği, masum kız çocuklarının diri, diri toprağa gömüldüğü bir dönemde, efendimiz s.a.v alemlere rahmet olarak gönderilmiş, bu vahşet ve cehalete son vermiştir. Dünya ya teşrif buyurdukları gece bazı değişik haller meydana gelmiştir. bir Yahudi bilgini bu hallerden etkilenerek olmaya ahır zaman peygamberi dünyaya geldi diye araştırmaya başladı, Kureyşlilerin bulunduğu topluluğa vardı ve sordu, sizden bir çocuk bu gece dünyaya geldi mi? evet dediler Abdulmuttalib’in oğlu Abdullah’ın bir oğlu dünya ya geldi onu görebilirliyim diye ısrar etti, götürüp gösterdiler hemen sırtını açtı nübüvvet yani peygamberlik mührüne baktı nübüvvet mührünü görünce bu Yahudi bilgini feveran etmeye başladı, eyvah dedi bizden peygamberlik gitti, size müjdeler olsun son peygamber sizden geldi. Yahudi ve Hıristiyanlar, ahir zaman peygamberinin geleceğini biliyorlardı.

Fakat kendilerinden geleceğini bekliyorlardı kendilerinden gelmeyince yalanladılar, düşman oldular ve o düşmanlık hala devam ediyor. Biz Müslümanların bütün peygamberlere imanımız vardır, bundan bir zararımız yoktur, imanımızın gereği de budur. Onlar da bütün peygamberlere iman edip Müslüman düşmanlığından vaz geçseler ne zararları olur, hem de iman etmiş olurlar. Allah-u Teala gavur inadından vaz geçmeyi nasip etsin amin, o zaman yeryüzünde kan dökülmez bunca masum yavrular öldürülmez, analar ağlamaz, babalar öldürülmez, bunca masum yavrular yetim kalmaz, bunun temelinde Yahudi parmağı vardır, İslam hukukunda bir kaide vardır Yahudi veya gayrimüslim olan komşunun Müslüman komşusu üzerinde bir hakkı var komşuluk hakkı Müslüman olan komşunun iki hakkı vardır komşuluk ve Müslümanlık hakkı akraba olan komşunun üç hakkı vardır, komşuluk hakkı Müslümanlık hakkı bir de akraba hakkı işte İslam bunu emrediyor, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir, kim olursa olsun buyurdu efendimiz s.a.v Yahudi ve Hıristiyanlar, da ‘da bu inanç ve bu duygu olsaydı yeryüzünde kan dökülür müydü, Tevfik ve hidayet Allah-u tealadan dır. 

Selam hüda ya tabii olanlara.

 —

SALAT-İ TEFRİCİYYE

HADİS-İ ŞERİF

100 salavat-i şerife getiren kimse cennetteki yerini görmedikçe ruhunu teslim etmez

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

“Allâh’ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtinca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”

Bu fazilettendir ki, salavât okuyan kimsenin bütün işleri Allah tarafından kolaylaştırılır. İşleri düzgün yolunda gider. Gönül sıkıntısı olmaz. Gamı, kederi, sıkıntıları kendiliğinden kalkar. Geçim darlığı çekenlerin rızkı bollaşır, kazancına bereket gelir, geçim darlığı çekmez. Bütün duâları kabuldur. Her istek ve dileği yerine gelir. Ümid ve muradı hasıl olur.

Bu salavât, 3,5,7,11,21 veya 41 kere okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere… isteyen 41 kere okur. Fazileti, sevabı buna göredir.

Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavât (4444) defa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Altından kalkamadığın musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu