Sohbet ve Makaleler

Kur’an- Kerim 1400 Yaşında

Muhterem Mü’minler:

İçinde bulunduğumuz bu kâinatı yüce rabbimiz bir mektep olarak yaratmıştır. Biz insanlar bu kainat mektebine birer talebe olarak gönderildik. Bu kâinat mektebinde ilk önce okunacak kitapları yüce rabbimiz gönderdi bunlarda 104 kitaptır. 100’ü sahife 4 büyük kitaptır. Son kitap yüce kitabımız kuran-ı kerimdir. Bu kitapların hocaları peygamberler ve âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) dir. Rahman süresinde yüce rabbimiz şöyle buyuruyor: Rahman olan Allah c.c kuranı öğretti, insanı yarattı, ona beyanın maksadını anlatmayı öğretti.

Muhterem Mü’minler:

Bunun için ilk önce kuranı kerimi okuyup, yüce manasına rabbimizin bize olan mesajlarına bakarak kulak vererek, hem dünyamızı hem de ahiretimizi düzene koymaya çalışacağız. Bundan sonra diğer müspet ilim kitaplarını da okuyacağız. Yunus Emre: Sen ki kuran bilmedin sanki dünyaya gelmedin diyor. Kuran eğitimi alanların hali başkadır. Hafızı kelam olanların hali daha başkadır. Hicr süresi ayet 9’da Rabbimiz: Kuranı kerimi kesinlikle biz indirdik elbette onu yine biz koruyacağız buyuruyor. Cenabı hak binlerce hafızın kafasında kuranı kerimi muhafaza ediyor. Hafızı kelam olan canlı kurandır.

Muhterem Mü’minler:

İncil ve Tevratın hafızı olmadığı için papazlar ve hahamlar İncil ve Tevratı değiştirdiler. Kuranı kerime dokunmaya insanlığın gücü yetmemiş ve yetmeyecektir. Çünkü ehli kuran hafızlar vardır.

Muhterem Mü’minler:

Kuranı kerimi okuyup yüce manasına bakarak üzerinde derin derin düşünmemiz lazım iken maalesef az okunuyor ve üzerinde az düşünülüyor. Bunun için bugün çekilen sıkıntıların baş sebebi budur. İsra suresi ayet 9-10: şüphesiz bu kuran en doğru yola götürür iyi davranışlarda bulunan mü’minlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar içinde elemli bir azap hazırlamışızdır buyuruyor. Bakara suresi (ayet 23-24) yüce rabbimiz: eğer kulumuz (Hz. Muhammed (s.a.v.)me indirdiklerimizden (kuranı kerimden) her hangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi onun benzeri bir sure getirin eğer iddianızda doğru iseniz Allah c.c’dan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızda) çağırın bunu yapamazsınız ki, elbette yapamayacaksınız. Yakıtı insan ve taş olan ateşten sakının çünkü o ateş kâfirler için hazırlanmıştır buyuruyor.

Muhterem Mü’minler kuranı kerim 1400 seneden beri böyle Erman okuyor. Kuranı kerimin karşısında olanlar bunu yapamadıkları gibi kendileri de yok olup gittiler kemikleri de kalmadı. Kuranı kerimse hükmini sürdürüyor ve kıyamete kadarda sürdürecektir.  Çünkü cenab-ı hakkın kendileri ile iftihar ettiği ehli kuran hafızlar vardır. Cenab-ı hak bize de hafız babası ve hafız dedesi olmayı nasip eylesin(amin).

Hutbemi peygamberimiz (s.a.v) ‘in bir hadisi şerifi ile bitireyim: “ ümmetimin en şereflileri ehli kuran olan hafızlardır buyuruyor.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu