Sohbet ve Makaleler

İLİM

Merhum Yunus Emre öyle diyor;
İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmez isen,
Ya nice okumaktır.

İlim sahipleri önce kendini tanıyacak. Ne oldum delisi olmayacak. Sahâbe-i Kirâm’ın icmasını geçmiş Ulema-i İzam’ın icmasını inkâr etmeyecek. Bu inkâr küfre götürür. Hiç kimseye vahyi ilahi gelmiyor. Sahâbe-i Kirâm Rasulullah (S.A.V.)’in sohbetinden ayrılmazlardı. Bir kısmı Ashab-ı Suffe dershanesindeydiler. Ebu Hureyre (R.A.)Hazretleri bunların başında gelir. Ebu Hureyre (R.A.)’a dil uzatmak Rasulullah (S.A.V.)’e dil uzatmaktır. Buna ilim demezler. Buna vahşet ve cehalet derler. Rasulullah (S.A.V.) “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir onlara uyarsanız hidayet bulursunuz” buyuruyor. İmam-ı Azam Hazretleri Sahâbe-i Kirâm’ın sonundakileri görmüştür. Ey inkârcılar, ey kendini beğenmişler siz kimi gördünüz? Laikleri, şiileri, mezhepsizleri gördünüz. Kılavuzu karga olanın sonu böyle olur.

Merhum Kamil Miras Diyanet’in Sahihi Buhari tercümesinde “İmam-ı Şafii Hazretleri halledemediği müşkülatları olunca makamında iki rekat namaz kılar ve İmam-ı Azam Hazretlerinin kabri şerifini ziyaret eder döndüğünde müşkülatlarını hallederdi” diyor. İmam-ı Azam Hazretleri nerde vefat etti? Zindanda. Niçin? O’na verilmek istenen Gaziil Kuzzat yani bugün ki ifadeyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nı almamak için. Ve almadı. Sizin gibi makam, mevki, unvan, şöhret sahibi değildi. İmam-ı Malik Hazretlerinin çıplak vücuduna zamanın meliki 70 kırbaç vurdurdu. Vermiş olduğu fetvadan onu caydırmak için. Ama buna razı olmadı yani fetvadan dönmedi. Daha sonra başına gelen bir beladan ötürü İmam-ı Malik Hazretlerini makamına çağırdı, gel bana ilim öğret dedi. O’da ilim cahilin ayağına gitmez, cahil ilmin ayağına gelir dedi.

Bu manevi yapıyı sizin gibiler anlayamaz. Siz Kur’an’a göre İslam diyorsunuz fakat Kur’an-ı Kerim’den haberiniz yok. Size bir Ayet okuyayım. Tövbe Sureresi 100. Ayet “İslam’a ve dolayısıyla (cennete girişte) ileri geçerek birinciliği kazanan Muhacirler ve Ensar birde güzel amellerle onların izinden giden müminler (var ya) Allah (C.C.) onlardan razı olmuştur. Onlarda Allah’tan razı olmuşlardır” buyuruyor. İle ahirihi… Mevla’nın razı olduğu bu zatlara dil uzatmak ne ile kıyaslanabilir? Bunu muhterem okuyucularımın takdirine bırakıyorum. Haşr Suresi 10. Ayet “Onlardan (Muhacir ve Ensar’dan) sonra gelenler şöyle derler. Ey Rabbimiz bizi ve iman ile bizden evvel geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman etmiş olanlar için kalplerimizde bir kin bırakma” buyruluyor. İla ahirihi… Rabbimiz edep ve terbiye dersi veriyor. Tabi ki nasibi olanlara. Bugün İslam’dan, Kur’an’dan Fıkıh bilgilerinden, İslam ahlakından uzak edep ve hayâ duygularını kaybetmiş uyuşturucu ve içki bataklığına saplanan gençler hanımını, evladını, anasını, babasını öldürenler. Onlara uzanacak şefkat eli beklerken siz kimlerle uğraşıyorsunuz ey gafiller? Siz bu derin yaraları sardınız da sıra Sahâbe-i Kirâm ve Müçtehit İmamlarımıza mı geldi? İslam’ı, Akide-i Tefsir, Fıkıh ilmini, daha nice meziyetleri günümüze kadar bu zatlar getirdiler. Rabbim onlardan razı olsun. Şefaatlerini ümit ederim. Siz ise yıkmaya çalışıyorsunuz.

Son devrin ulemalarından merhum Ömer Nasuhi Bilmen birçok eserlerinin yanında sekiz ciltlik Hukuki İslamiyye Kamusu vardır. Avrupalı müsteşrikler bunu incelediğinde bundaki ilme hayran kalmış ve ödül vermişlerdir. Bunlar gayri Müslimlerdir. Allah’u Teala bunları İslam’la şereflendirsin. Siz Müslüman olarak onlar kadar olamadınız. Aynaya bakan kendini görür. Mehmet Talu Hoca Efendi’nin icazetinde Mekkeli bir âlimin sohbetini dinledim öyle dedi. “Sahâbe-i Kirâm’dan, geçmiş ulemadan bahsetmeyen bir vaizin vaazını dinlemeyin.” Okurlarıma da bunu tavsiye ederim. Merhum Ahmet Davutoğlu’nun ifadesiyle “Dini tamir davasında din tahripçileri” bunlar. İsmet Garibullah Hazretlerinin ifadesiyle bitireyim;

Ya şimdibBir fesat koptu cihanda.
Hevayi nefse düştü nas bu anda.
Eğer âlim eğer abid bu şanda.
Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda.
Bu nastan ayrılıp hakka gidelim.
Cemali ba kemale seyr edelim.

Tevfik ve hidayet Allah-u Teâla’dandır. Selam Hüdaya tabi olanlara…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu