Sohbet ve Makaleler

Ahiretin Trafik Kuralları

Bizler Ahiret yolcusuyuz. Anamızdan dünyaya geldiğimiz günden itibaren bu yolculuk devam ediyor. Yolun sonuna gelenler kıyamet vukuu bulana kadar orda kalacak. Kıyamet vuku bulunca herkes mezardan kaldırılacak. Rabbi’ nin huzurunda hesap vermek üzere mahşer yerinde toplanacaklardır. ahiretin trafik kurallarına kim ne derece uydu ve saygı gösterdi bunun hesabı sorulacaktır. Ve böylece Adalet-i İlahiye tecelli edecektir. Hiç kimsenin yaptığı yanında kar kalmayacaktır.

            Dünyada ki trafik kurallarında sürücülerin farkında olmadan radara yakalanmaları gibi Rabbimizin izni ile Kiramen Katibin melekleri bilerek veya bilmeyerek yaptıklarımızı kayda geçiyorlar. Bu raporlar ahirette karşımıza çıkacaktır. Rabbimiz “ Oku! Kitabını, defterini, bütün yaptıkların burada” diyecektir. (İsra Suresi )

Ey Ahiret Yolcuları!

            Dünyada ki trafik kurallarını Allahu Teala!’ nın vermiş olduğu akıl ve fikirle insanlar tespit ediyor. Bu kurallara uymak şarttır. Uymayanlar dünyadaki cezasını malıya canıyla öder. Ahirette ki cezası başkadır. Ahiret yolculuğunun trafik kurallarını Allah (c.c.) ve O’ nun Resulü Hz. Muhammed (s.a.s.) tespit etmiştir. (Ahzap 36)

             Allah (c.c.) ve Resulü, bir işe hüküm verdiği zaman Mümin bir erkek ile Mümin bir kadın için, kendi işlerinden dolayı Allahın ve Peygamberin hükmüne aykırı olanı seçme hakkı yoktur. Kim Allah (c.c.) ve Resulüne isyan ederse muhakkak açık bir sapıklık etmiş olur. Şu halde namaz farzdır, oruç farzdır, zekat farzdır, ömründe bir sefer hacca gitmek hali vakti yerinde olanlar için farzdır. Kadınlar için örtünmek farzdır. Hem de baştan aşağı örtünecek. Başında örtü, aşağıdan dar bir pantol, uzuvlar belli oluyor. Görenlerin dikkatini çekiyor, bu örtü değildir. Ahiret trafik kurallarına aykırıdır, böyle ahirete gidilmez. Zina haramdır, zina yapan bekar ise yüz sopa diyor Cenab-ı Hakk., evli ise recm cezası var. Bazıları recmi kabul edemiyor. Nur suresinin baştaki ayetlerinin tefsirine bakarsak Resülullah (s.a.s.) efendimiz recmi uygulamıştır. Buhari de Hz.Ömer (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerif vardır. Recme karşı çıkanlar hanımını bir başkası ile zina yaparken görse ne yapar. Kolay gelsin öyle mi?

Biz, Müslümanlar için Ahiret Trafik Kurallarından bahsediyoruz. Bu uygulamayı aslında devlet yapar ama maalesef bugün bu uygulama memleketimizde yok. Biz Müslümanlar için Allah katında ki ceza-i müeyyideyi anlatmaya çalışıyoruz. Müslüman olmak isteyen birisi Peygamberimize (s.a.s.) geldi. “Ya Resülullah! Ben Müslüman olacağım fakat bana zinayı serbest yapacaksın.” Efendimiz (s.a.s.) bu şahsa zina yapacağın kadın bir başkasının anası olabilir, kendi annenle bir başkasının zina yapmasına razı olur musun? “Hayır Ya Resülullah” dedi. Bir başkasının hanımı olabilir, kendi hanımınla bir başkasının zina yapmasına razı olabilir misin? “Hayır Ya Resülullah” dedi. Başkasının kız kardeşi veya kızı olabilir, kendi kız kardeşinle veya kızınla başkasının zina yapmasına razı olabilir misin? “Hayır Ya Resülullah” dedi.

Efendimiz (s.a.s.) Allah’ım! bu şahsın kalbini temizle, onu bu beladan kurtar diye dua etti. Bu şahıs bundan sonra “Ey Allahın Resulü şu anda zinadan daha çirkin hiçbir şey göremiyorum” dedi. Allahu Teala bu belaya düşenleri efendimizin duasıyla kurtarsın. Ahlaken çöken bir milletin istikbali karanlıktır. Sokaklarda çöp bidonlarında, cami, kapılarında terkedilmiş yeni doğmuş çocuklar bunu gösteriyor. Buna tedbir alınmazsa bu hususta feryad etmezsek Allahu Teala’ nın belası hepimizi sarar.

            Bu kurallara uymayanlar elbette ahiret yolculuğunun sonunda bunun hesabını vereceklerdir. Gayr-i Müslimler bize örnek olamaz, onlar istediği tarlada otlar, istediğine biner ve inerler. Cenab-ı Hak onlar için hayvan gibidirler, belki hayvandan da daha aşağıdırlar. Buyuruyor. Yüz dört kitap, yüz dört bin peygamber insanoğlunun eğitimi için gönderilmiştir. Âdem gibi adam olmamız için gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerimde Rabbimiz şöyle buyurur; “Bizim ayetlerimiz kendilerine okunur, sonra o ayetlerimizden yüz çevirirler, bunlardan daha zalim kim vardır. Muhakkak biz bu zalimlerden intikam alacağız.” (Secde 23)

            Mevlana Hazretleri der ki; bir insanın ayakkabı numaraları birbirine denktir. Bir ayağının numarası kırk, öteki ayağının numarası kırk beş olarak hiç görülmemiştir. İşte Müslüman da böyle olacak her haliyle, İslami kurallara riayetiyle giyinmesiyle yemesiyle içmesiyle, ahlakıyla, edebiyle, İslamı yaşayarak ahiret trafik kurallarına riayet ederek, dört başı mamur bir Müslüman olması lazımdır.

            Rabbim! Ey Yüce Rabbim biz Müslümanları yardımınla, ikramınla böyle eyle! Nefsin ve şeytanın eline bırakma, yoksa biz kendimizi kurtaramayız. (Amin.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu